Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

söndag 30 juni 2019

Litteratur, partikelfysik och den oumbärliga precisionenJag har glömt varför jag för många år sedan köpte "Västerländsk atlas" (Panache, Bonniers, 1990), och inte vet jag varför den så länge blivit liggande oläst heller. Men sånt händer ju som en följd av min gamla vana att ur bokfloden fiska upp böcker som jag bedömt som läsvärda även i en obestämd framtid, och således värda att ingå i mitt bibliotek.

Författarens namn - Daniele Del Giudice - föreföll bekant när jag såg det hos en bloggkollega - tack Bodil Zalesky - och plötsligt hade jag hittat tillbaka till boken och ett författarskap som av allt att döma stått sig väl under åren som gått.

Det är en roman som både till form och innehåll briljerar i sin modernistiska tradition och får en att tänka på Italo Calvino. Den handlar om ett par män, Pietro Brahe, en ung partikelfysiker verksam vid Cern, och Ira Epstein, en äldre författare av gammal god nobelprisklass, båda (i likhet med Del Giudice själv) certifierade piloter som slumpartat möts just genom intresset för privatflyg.

Det finns romaner som avspeglar det mänskliga temperament som deras huvudpersoner är bärare av. Ett svalt och behärskat iakttagande, lakonism och förtätning, intellektuell nyfikenhet och ett filosofiskt gärna lite odygdigt kynne som hellre spelar med torr humor än högtidlighet, hellre sinnliga än emotionellt upphetsande kvaliteter. Det här är en sådan roman.

Det börjar med att de båda männen i samband med den enes uppstigningsmanöver är ytterst nära att kollidera med varandra. Två skilda världar av experimentellt utforskande av tillvaron möts och håller sedan sporadisk kontakt under tämligen odramatiska omständigheter, om än i miljöer präglade av deras respektive yrken i den mondäna staden Genève med omnejd. En flygtur tillsammans, ett gemensamt betraktande av ett fyrverkeri, några få träffar då några av deras närmaste medarbetare också figurerar, utgör de scener där både teknologiska finesser och nyanserna i det sociala umgänget fokuseras.

Daniele Del Giudice agerar själv som en sorts experimentledare i rollen som suverän allvetare med makt att flytta utsiktspunkten från den ene till den andre och samtidigt utifrån notera det mellanmänskliga samspelet. Han växlar dessutom flitigt tempus för att markera samtidighet, närvaron i det förflutna, nuet i det återgivna. Och han urskiljer och registrerar noggrant vad som händer i det som synes hända, också i avvaktan på viljornas och förväntningarnas bidrag. Det är en prosa som kräver den uppmärksamhet som den själv förespråkar.

Finns det beröringspunkter mellan Brahes och Epsteins anstalter för ökad kunskap om liv och materia? Kan ett studium av verkligheten bakom en ordväxling med åtbörder, eller kanske hellre de "atmosfäriska" förnimmelserna i ett rum där medvetanden vidrör varandra, jämföras med studiet av elementarpartiklar i en underjordisk höghastighetstunnel? Är inte dylikt bara att utsträcka den fysikaliska drömmen om den stora enhetliga teorin till att också omfatta humanpsykologins värld?

Frågeställningarna är mina, väckta av läsningen. Naturligtvis är inte Del Giudice någon enkel förkunnare av alltings sammanhang eller ens någon som drar stora metaforiska växlar på avancerad partikelfysik. Han är helt enkelt intresserad av såväl naturvetenskap och teknik som mänsklig perception och hur kunskap om världen förändrar vår syn på den. Som för nästan alla modernister blir tidsupplevelsen också här någonting centralt. 

Författaren i texten då, den åldrande Ira Epstein, vad kännetecknar honom? Jo, precisionen! Det är precisionen som han vårdar och tränar som vore den en muskel. Det är genom den han tar till vara och försöker bibehålla sin förmåga till förundran och hänförelse. Här kan jag inte göra annat än citera från en av de många passager i boken som gör mig själv hänförd:

"Precision, nu när han har stigit upp och klätt sig och står och dricker kaffe på verandan och tittar på dagen som redan har formats men väntar på solen, precision skulle, om han fortfarande skrev sina historier i stället för att se dem, innebära att exakt återge den här typen av luft, den här typen av ljus, dess beskaffenhet, dess täthet, dess inverkan på huden i ansiktet. Det skulle gälla att bland adjektiven välja det som företer den rätta graden av fuktighet och humör, av temperatur och temperament, av klarhet och klarsynthet; kort och gott det som får förnimmelsen och känslan att att smälta samman till ett enda ursprung, som är gemensamt eller där det finns ett samband, som mellan en människas livsluft och den luft hon andas." (s. 212; översättning av Viveca Melander).

Nog finns här en, vid sidan av flygintresset, möjlig förklaring till den attraktion och spirande vänskap som uppstår mellan de båda protagonisterna. För båda gäller att de utifrån sina respektive experiment vill få syn på något som sedan ska beskrivas med den exakthet som tillkommer fenomenet.

En gång när Epstein ber Brahe att för honom beskriva det pågående kärnexperimentet i "karusellen" (den underjordiska ringens lite vanvördiga benämning), stoppar han dennes försök att med bilder och "liksom" anpassa sig till Epstein, och ber honom i stället att helt utifrån sig själv beskriva vad det rör sig om. Först då märker han att Epstein kan ta till sig vad han hör, kan tillägna sig det som i det här fallet måste återges i termer och formler som betecknar något som inte äger föremålslighet, något som i bästa fall kommer att framträda som nya ljusfenomen på monitorer.

En annan gång i samband med fyrverkeriet ber Brahe att Epstein ska beskriva vad det är han ser, vilket resulterar i en flera sidor lång strävan att allsidigt beskriva de oändligt variationsrika ljusfenomenen, inklusive deras materiella ursprung och sammansättning. 

Och Epstein yppar sin dröm om att skriva en ljusets atlas för att i någon mån råda bot på det privata seendet, men landar ändå i slutsatsen att upplevandet mer än nedskrivandet av det sedda trots allt är viktigast. Det sker när han i ett visst ögonblick står på järnvägsstationen vid ett skyltfönster med en modelljärnväg utlagd i en atlas över Genève, där även flygfältet är utmärkt, och ser hela denna historia upprullad i sitt inre. 

Daniele Del Guidice har skrivit mycket annat sedan denna bok utgavs. Jag hoppas att något av våra förlag med ambitioner att utge kvalitetslitteratur upptäcker honom på nytt. 

torsdag 6 juni 2019

Bilder av Baskien (4) - San SebastianJag har redan förmedlat en del intryck av den vackra staden San Sebastian men delar gärna med mig av ytterligare några bilder därifrån. Tycker man om att vistas i städer med omedelbar närhet till havet, vandra längs stränder tillsammans med andra från när och fjärran, med goda möjligheter att av och till även slå sig ned på en bänk i relativ enskildhet, ja, då får man garanterat sitt lystmäte här.

Ännu en bonus är att man kan bestiga två bergknallar och belönas med en vidunderlig utsikt i alla väderstreck. Den ena - Mont Urgull - reser sig som en halvö intill gamla stan i ena änden av den buktiga sandstranden Playa de la Concha, som i andra änden upphör i och med Mont Igeldo. Mitt i bukten mellan dem ligger ön Santa Klara.Mont Urgull låg närmast till för en bestigning, en utmaning vi inte kunde motstå. Följande dag rundade vi den också längs vägen som löper alldeles intill havet.Urgull kröns av en borg med museala kanoner riktade utåt mot angripare från havet och en staty av Jesus vänd inåt mot staden. Starkast intryck gör trots allt utsikten, som man har svårt att slita sig ifrån.


Mindre ansträngande än berget är strandpromenaden längs La Concha som även från ett lägre perspektiv, i ebb såväl som flod, drar blickarna till sig. Den ljusgula sanden, badarna (i mitten av maj dock mestadels solbadare), bruset från svallvågorna, människorna som spatserar utan egentligt mål. Känslan av en restaurerad gammal högreståndsmiljö numera tillgänglig för en bredare publik (fast priserna på bostäderna med havsutsikt lär vara de högsta i hela Spanien).I en stad som i mångt och mycket erinrar om sorglöshetens belle epoque finns inget märkligt i att ett sirligt gammalt näste för speldjävulen, ett kasino, numera är spelplatsen för stans fullmäktige. Det ligger precis på gränsen mellan den gamla och den nyare staden där Playa de la Concha tar sin början.


Platsen framför stadshuset är något av stans hjärta och ofta fylld av folk som firar framgångar i fotboll och annat viktigt. Ett stort antal åldriga tamariskers ljusa grönska och en klassisk karusell från anno dazumal understryker platsens speciella karaktär. 


Av kyrkorna är Basilica de Nuestra Senora del Coro, i synnerhet dess barockfasad, den mest uppmärksammade där den ligger vid foten av Urgull i slutet av Calle Mayor, gränden som för många besökare utgör första mötet med gamla stan.


Iglesia de San Vicente är äldst med anor ända till 1200-talet. Dess nuvarande utformning i romansk stil fick den tre hundra år senare. Mest lik en väldig bastion upptar den ett helt kvarter i gamla stan och är således omöjlig att som helhet fånga på bild. Dess inre visar mäktiga valv, en förgylld altaruppsättning i stort format, vackra rosettfönster och - inte minst - en förnämlig fransk orgel från senare delen av 1800-talet.
Den eftermiddag jag besökte kyrkan hade jag turen att få höra orgeln, eftersom en mycket skicklig organist uppenbarligen var i färd med att testa instrumentets alla möjligheter. Det handlade om improvisationer där allt från minsta diskantpipa till värsta basmullret demonstrerades. En orgel av den bär kalibern är som enskilt instrument verkligen helt ojämförligt. Givetvis gick mina tankar till orgeln i Notre Dame, som av rapporterna att döma lyckligtvis klarade sig från de hemska brandskador som först befarades.

Foto: EJ (klicka för förstoring!)

måndag 3 juni 2019

FörsommarmysterierNog är det märkvärdigt att man befinner sig här igen - mitt i försommarens allra vräkigaste blomning. Jorden snurrar och åren går. Än en gång får man gå omkring i lustgården utan att ens ha lagt två vissna strån i kors för den sakens skull, bara utstått en vintrig tid av slask och kyla. Där bara för några veckor sen grågrusiga pucklar av snö låg spridda ligger nu drivor av bevingade frön. Snöbollsträdet bär sitt namn som en skämtsam metafor.Här och nu besannas än en gång att "vad syntes dött får liv igen, det spirar här och där", som den trosvisse sångaren från min barndom sjöng. Luften fylld av fågelsång i det blanka dagsljuset, det milda skenet från kastanj och oxel långt in på kvällarna, låg sol som bländar ögat och värmer ens kind, vindar med virvlande frön och doften av syren. Under tårpilens skärm ett grönaktigt skimmer kring ett grenverk inte olikt ett pulserande kärlsystem - en av många hållplatser att stanna upp vid.

Små gåtor gömmer sig i detta stora med sol och måne, cyklisk tid och årstidernas växling. Man ser sig omkring, gör triviala iakttagelser, noterar ett och annat märkvärdigt och går vidare. Om i San Sebastian för en dryg vecka sen floden inte längre syntes flyta mot havet utan motströms, gav hundpromenaden på landet norr om Uppsala nyligen ett annat huvudbry.


Grusvägens dikeskanter befanns som vanligt tätt garnerade med maskrosor, men med en tydlig skillnad kanterna emellan. På ena sidan redan fröbollar för vinden medan andra sidan fortfarande lyste så intensivt gult som bara maskrosor kan göra. Det är vidöppet för sol och vind från alla håll så denna egendomlighet måste ha en annan förklaring. Skulle vägen utgöra skiljelinjen mellan två klimatzoner? Nej knappast ens på någon subtil mikronivå. Skulle möjligen någon gödselspridare oavsiktligt ha skänkt den ena sidan ett försteg? Försteg, förresten, varför se försten till mogen fröboll som gynnad vinnare? 

Frågorna är som framgår inte av det djupsinnigare slaget. Ändå kommer mig Predikaren i GT slutligen till hjälp. Inte med precisa förklaringar av det småttiga utan snarare hjälp med att höja visdomsnivån, rätt rejält och till metafysik dessutom. Allt är tomhet, säger visserligen Predikaren, ingenting är nytt under solen, allt kommer att glömmas bort. Men ändå...

Solen går upp och solen går ner,
så skyndar den tillbaka
till platsen för sin uppgång.
Vinden blåser åt söder,
så slår den om mot norr,
ständigt slår vinden om,
slår om och vänder igen.
Alla floder flyter mot havet,
men havet blir aldrig fullt.
Dit floderna har vandrat
vandrar de alltid på nytt.
Inga ord räcker till,
ingen kan utsäga allt.
Ögat blir aldrig mätt på att se,
örat får aldrig nog av att höra.
Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen.
Det finns ingenting nytt under solen.
Säger man om något: ”Det här är nytt!”
så har det ändå funnits före oss,
alltsedan urminnes tid.
Ingen minns de släkten som gått,
och framtida släkten skall glömmas
av dem som följer efter.

Ja, men i denna mörka, fåfängliga värld likafullt denna ljusa, märkvärdiga, njutbara, varje jordvarv återkommande lustgård med dess distraherande små och stora gåtor.

Foto: EJ (Klicka för förstoring!)