Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

onsdag 8 februari 2012

Vid dagens slut

Guilt by association är ett tecken på intellektuell ynkedom, inte analytisk förmåga att skönja mönster.

Inga kommentarer: