Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

tisdag 17 juli 2012

Skönheten"Skönheten är det enda som består". Så löd, om jag minns rätt, ett slags omkväde i en av Lars Gustafssons romaner från 70-talet, någon i serien som fick den gemensamma beteckningen "Sprickorna i muren". Jag minns att jag då hajade till inför ett så kategoriskt påstående om någonting så kontroversiellt som begreppet skönhet. Gör så inte längre.

Foto: EJ

Inga kommentarer: