Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

måndag 23 juli 2012

Fem haikuer till sommarvistet
Flugsurr mot rutan,
drömmen skingrad av ljuset
Sängen snart bäddad

En tallrik filmjölk
Dörren öppen för vädring
Skogsrandens mörker
 
Regnvåt farstutrapp
Segelflyg över fälten
Snigeln i gräset

Lågt över marken
en fjärils dansande flykt
Molnen drar undan

Knastrande grusgång
Vinden går i gardinen
Virvlande aning


Foto: EJ.

Inga kommentarer: