Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

torsdag 14 juni 2012

Fasader och det därbakomSpankulerande i Rom kräver av och till en kaffepaus, eller mot kvällen ett glas vin före maten. Det kan gärna intas vid det berömda Campo dei Fiori, som då städats efter dagens handel med blommor, frukt och grönt.


Om man då höjer blicken kan man bli varse, inte bara den kätterske filosofen Giordano Brunos stolta och omutliga gestalt, utan även vad en pampig fasad kan dölja av intressanta huskonstruktioner. Eller vad sägs om bilden överst? Den kant av en sådan fasad som syns till vänster på bilden ter sig i det här perspektivet närmast som en solitär pilaster med tillhörande kapitäl, i lustig kontrast mot det enkla, oregelbundet utformade huskomplex som ansluter till densamma.


Det lustiga och lite egendomliga här är helt enkelt att fasaden vetter mot ingången till en gränd i stället för mot torget. Nu tror jag inte att att så många intressanta huskomplex på samma sätt döljer sig bakom pampiga fasader, men det är ju roligt att kunna konstatera att det ibland är så.

Foto: EJ.

Inga kommentarer: