Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

torsdag 10 maj 2012

Vindsröjning
En städdag med vindsröjning medför alltid vissa beslutsproblem. Vad kan kastas och vad bör ännu få ligga kvar för alla eventualiteter? Med åren blir man radikalare; en följd av insikten att det oundgängliga sällan omfattar så mycket som man tror. I ett krympande framtidsperspektiv är sannolikheten mycket liten att det som redan flyttats ut ur närrummet en dag plötsligt skulle visa sig behövligt.

Tältsängar och madrasser, gamla datorer och skrivare, dekodrar och videospelare, ingen tvekan där, bara att hiva iväg skräpet. Foton och fotoalbum från generationer bakåt, ingen tvekan där heller: de får ligga där de ligger i väntan på att någon gång bli föremål för en ordentlig genomgång. Inte mycket kan tävla med gamla foton som minnesöppnare, och att åtminstone i någon mån ägna sig åt tillbakablickar hör till den fas i livet jag hunnit till.

Kartongerna med LP-skivor kan jag fortfarande inte skiljas från, men kanske kasetterna? Värst är det med gamla böcker, tidskrifter, kartor och broschyrer. Där är det lätt att fastna i rådvillhet, särskilt om man får för sig att börja bläddra i stället för att blunda och kasta. Jag dyker ner i kartongerna och bestämmer mig snabbt för att rensa ut all gammal psykologi och samhällsvetenskap. Det blir många tunga papperskassar till Myrorna.

Gamla forskningsprojekt fyller en halv sopsäck. Jag vet att jag inte kommer att gräva ner mig i min egen blygsamma och numera avslutade karriär, så dessa delar får skatta åt förgängelsen. Jag hinner dock läsa och småle åt en kort brevväxling med en sedermera känd och omdiskuterad professor som redan då visste hur det mesta låg till här i världen, både med biologin och psykologin. Själv har jag alltid haft svårt för tvärsäkra och missionerande vetenskapsmän.

När jag kommer till tidskrifterna blir jag stående en god stund. Jag har egentligen alltid varit mer intresserad av humaniora än av samhällsvetenskap och det syns så tydligt i de där kartongerna. Det är inte bara fråga om buntarna av Classic CD (saligen avsomnad), som jag låter gå till soporna hårt blundande. Jag prenumererade på flera tidskrifter, särskilt under slutet av sjuttiotalet, åttiotalet och en bit in i nittiotalet. New York Review of Books och Salmagundi kom ända från USA, Kursbuch från Västtyskland, men det mesta var förstås inhemskt. Jag var och är en flitig lösnummerköpare som har svårt att slänga en tidskrift som innehåller en artikel där ett uns av omläsningsvärde kan anas. Här hittar jag till exempel ett nummer av Vår Lösen med bidrag om Emmanuel Levinas. Och där är Montage som väl inte fick många år på nacken? Och Kris, med ambitiösa temanummer där alla åttiotalets unga fenomenologiskt orienterade filsofer och humanister som sedan blev stora namn i kulturetablissemanget finns representerade. Radix, med den outtröttlige gamle humanisten Harry Järv som redaktör. Jakobs Stege, denna fantastiska tidskrift från förläggaren René Coeckelbergh väcker på nytt min beundran. Där tvingas jag lägga flera nummer åt sidan för omläsning. Vad sägs om essäer av Mircea Eliade och Leszek Kolakowski (den senare en av mina gamla husgudar). Eller Gunnar Bucht om Berlioz, Nils Olof Franzén om Rossini, Pierre Boulez om Cosima Wagners dagböcker, liksom även en lång artikel av Alfred Andersch om Giorgio Bassani och hans hemstad Ferrara. Dessutom samtal med Borges, intervjuer med Leonardo Sciascia och Leszek Kolakowski. Herregud - var finns någon motsvarighet till detta i dagens tidskriftsutbud? Sjuttiotalet (slutet) och åttiotalets början var nog inte så illa ändå. Hade bokstavsvänstern redan förlorat sitt monolitiska grepp eller var jag bara selektiv i mina val?

Och så förstås Lyrikvännen, den enda tidskrift jag fortfarande prenumererar på, och som nu fyller en egen kartong med kompletta årgångar sedan sjuttiotalet. Hur bär man sig åt för att slänga sånt?

Visst, det finns trots allt en tillfredsställelse i att rensa och göra sig av med allt det obehövliga man samlat på sig genom åren. Lätt euforisk lämnar jag vinden med en packe gamla tidskrifter under armen.


6 kommentarer:

Leonardo sa...

Ja du Einar, det där med vinds-eller förrådsröjning känns alltför väl igen. Jag har dessvärre aldrig lyckats avbörda mig knappt något alls av packarna med gamla präktiga tidskrifter. Tvärtom lyckas jag på något vis årligen tränga in ytterligare några årgångar i förrådet. Att slänga något? Det går bara inte! Mina efterlevande kommer dessvärre inte att ha samma känsla för tidningsstaplarna utan allt kommer troligtvis att hamna hos återvinningen, och kanske så småningom återuppstå som nya "moderna" tidskrifter.

Einar J sa...

Man måste blunda hårt, Leonardo! :)
Eller göra sig besväret att "rädda" en del till Myrorna eller RK så att andra än återvinningen möjligen får glädje av dem.

Lennart Erling sa...

Även jag känner igen det här... Av och till hade jag nog en femton, tjugo tidskrifter på gång från sent sextiotal och en bit in på åttiotalet. Men nu? En handfull. Och länge fanns hyllmeter efter hyllmeter kvar (vi har alltför gott om plats...) men i omgångar har jag förmått mig att kasta. Jag vet ju att biblioteken (fortfarande) har allt.
Några rester har jag sparat, av nostalgiskäl. T ex några gulnade årgångar BLM från sent sextiotal och tidigt sjuttiotal.
Men - för inte så längsedan sålde jag femton årgångar Ord&Bild på Bokbörsen. Och nu när jag åter läste "Myten om Wu Tao-tsu" ville jag läsa angreppet på Lindqvist i ett par nummer från 1973...
Nå, Varbergs stadsbibliotek hade inte gallrat...
Fanns det bättre tidskrifter förr? Jag är nog inte rätt person att döma om det. De gånger jag bläddrar i nya kulturtidskrifter känner jag mig ganska främmande för det mesta. Tiderna förändras och jag släpar efter, kanske.

Einar J sa...

Ja Lennart, det kommer ju ideligen nya tidskrifter och jag måste erkänna att jag inte har samma överblick i dagsläget som jag en gång hade. BLM och Ord & Bild var tillhörde ju det man ständigt bevakade en gång i tiden, men nu?
Vad gäller nittiotalet saknar jag Moderna Tider under Göran Rosenbergs redaktörsskap, och under2000-talet har jag mest ägnat mig åt musiktidskrifter.
Jag har i alla fall tänkt undersöka Respons, en ny tidskrift som jag läst en del positivt om. I Axess finns förstås också en del intressanta artiklar, framför allt de som översätts utifrån.

Lennart Erling sa...

De årgångar av Moderna Tider då Göran Rosenberg var redaktör står fortfarande i hyllan. De kunde jag bara inte kasta.
Respons nappade jag på direkt och har läst en hel del i de båda första numren. Recensioner är ju ett bra sätt att ha "läst" utan att ha läst...

Einar J sa...

Recensenter som man skaffat sig förtroende för är guld värda. Hur skulle man annars hinna orientera sig i det det mest läsvärda?