Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

lördag 1 mars 2014

Jean Jacques Rosseau på flyktI en av essäerna i W G Sebalds "A Place in the Country" anländer författaren till en liten ö i en mellaneuropeisk insjö, Lac du Bienne, i nordvästra delen av Schweiz. Redan trettio år tidigare drömde han om att besöka Île Saint-Pierre när han den gången vandrade i den höglänta terrängen ovanför sjöns sydsida och blev sittande i ett par timmar betraktande ön som låg där "i ett darrande blekt ljus".

Så börjar den, och det är en typisk sebaldsk upptakt till ännu en berättelse om förflyttningar i tid och rum, uppsökandet av en speciell plats, erinringar om händelser i det förgångna, egna intryck blandade med dem han tillägnat sig via dokument i text och bild. Det egna livsperspektivet vidgas och befruktas av det som kan skönjas av historien längre bakåt, i det här fallet 1700-talet och de sista kringflackande åren i Jean Jacques Rosseaus liv. Strövtågens iakttagelser mättas av identifikationen med en föregångares ensliga vandringar.

Jag ska erkänna att jag innan jag läste denna essä inte var särskilt bevandrad i Rosseaus livshistoria. Jag visste inte att han var så pass kontroversiell i sin egen livstid som han uppenbarligen var efter publiceringen av tankarna om samhällskontraktet och barnuppfostran. Kyrkans och de samhällsbevarande krafternas fördömanden gjorde honom till något av en outcast. Han fick då under en period en fristad på den där ön i Lac du Bienne, och Sebald beskriver den så att man verkligen förstår vilken lisa det måste ha varit för den fysiskt och psykiskt utmattade filosofen att vandra omkring där i tystnaden, ta roddturer på sjön, samla växter och nedteckna sina minnen och intryck.

Helt ensam var han dock inte. Trots bannlysningen hade Rosseau sina illustra beundrare bland dem i dåtidens bourgeoisie som anfäktats av " the cult of romantic sensibility" och som gärna ville avlägga visit hos tänkaren. Och visst är det intressant att notera att han förutom sitt självbiografiska skrivande även anmodades författa en konstitution för ett fritt och självständigt Korsika.

På Île de Saint Pierre tar Sebald in på det enda hotellet, ett före detta kluniacenserkloster, i ett rum som angränsar till de rum som Rosseau bodde i 1765, precis två hundra år innan Sebald första gången såg ön från håll. Han konstaterar att det numera är få som gör annat än en dagstur till ön, och att frånvaron av motorljud mot kvällningen gör att illusionen av att allt fortfarande är som det en gång var förstärks. Besökarna från förr var dock fler av Sebalds egen sort, det konstaterar han indirekt i följande passus:

"A number of these visitors, too, carved their initials or the date of their visits with a penknife in the doorjambs and window seat of the Rosseau room, and as one runs a finger along these grooves in the wood, one wishes one could know who they were and what has become of them."

Tiden på Île Saint-Pierre blev inte lång för Rosseau. Han drog snart vidare, bland annat till England dit han bjudits in av ingen mindre än David Hume. Ingenstans verkar dock hans tilltagande paranoia ha kunnat lindras, och tillbaka i Frankrike dör han 1778 i en hjärnblödning efter en av sina många promenader, sextiosex år gammal. Sexton år senare, några år efter franska revolutionen, grävs hans kista upp och förs i triumf till Pantheon i Paris.

Det är inte samhällsfilosofen Rosseau som intresserar Sebald. Det är i stället livsödet och den fantasieggande diktaren, den som mot slutet av sitt liv skriver "Rêveries d´un promeneur solitaire".

Och som en följd av min läsning av Sebald sneglar jag mot hyllan och den enda bok jag har av Rosseau, innehållande "The social contract" och "Discourses", det vill säga något av det som en gång betraktades som så förgripligt. Men mest nyfiken blir jag trots allt på "En enslig vandrares drömmerier", nu utan vidare beställd från ett antikvariat på nätet.


Fotot visar Lac du Bienne med Île Saint-Pierre (lån från nätet).

8 kommentarer:

Lennart Erling sa...

Nu har du gjort det igen - fått mig att beställa en bok… ;-)

Einar J sa...

Ha ha, det var ju trevligt, för både dig och mig!

Sven-Erik Klinkmann sa...

Notera också Jean Starobinskis mycket fina Rousseaubok Genomskinlighet och hinder Jämte Boten i soten: Rousseaus tänkande. Starobinski är över 90 och still going strong, tre nya böcker på gång, såg jag på en sajt.

Sven-Erik Klinkmann sa...

För övrigt ligger ju Bienne, på tyska Biel, vid språkgränsen mellan franskt och tyskt i Schweiz. En av världens mest tvåspråkiga städer, i det avseendet påminnande om min hemstad, Vasa ...

Einar J sa...

Ja, Sven-Erik, Sebald refererar också mycket riktigt till Starobinski i sin essä. Jag hejdade mig från att beställa hans Rosseau-bok, eftersom jag redan har en annan ännu oläst av honom, nämligen den om Montaigne.
Men eftersom jag skulle vilja gå vidare med just detta tema om genomskinligheten hos Rosseau, är jag beredd att tänka om och skaffa även den boken av denne franske lärdomsgigant.

Sven-Erik Klinkmann sa...

Ja, hans Montaigne-bok är helt omistlig, tycker jag. En annan av honom som jag läser i ibland, är den om de två begreppen aktion och reaktion och hur förståelsen av dem växlat genom åren. Också den mycket intressant. Finns på engelska.

Sven-Erik Klinkmann sa...

För resten, Einar, Jean Starobinski har ju skrivit en bok om opera också! Den har jag inte läst men nog funderat på att skaffa ...

Einar J sa...

Oj, även en operabok, det visste jag inte. När ska man få tid med allt?