Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

måndag 27 augusti 2012

Sanning på kvist

 


Alla dessa åsikter om allt och alla!

Åsikter och diskussion. Vem kan inte plötsligt bli innerligt trött både på sig själv och andra. Birger Sjöberg blev det också, och han var en luttrad själ med en begåvning att klä ledan i ord. Dikten "Sanning på kvist" hör till dem som publicerades i "Syntaxupproret", Staffan Larssons urval av Birger Sjöbergs dikter (Fib:s lyrikklubb, 1955).

Den granna varelsen på kvist, snabbt uppflaxande och lika snabbt bortflugen och ersatt av en annan, den kanske vi känner igen som de åsikter eller åsiktsproducenter som bekymmerslöst virvlar runt i opinionsvindarna och avlöser varandra, ständigt parata med dagsens sanning.

Men dikten kan också ge anledning att fundera över vad åsikter egentligen är i förhållande till (längtan efter) det som djupare besett äger något av sanningsvärde.

Sanning på kvist

Mänskoåsikt, tassel, fladder...
Fly, förbi, vänd om!
Fasta händer, som rinna,
gå i luft, försvinna.

Dagens heder heter heder,
morgondag
kommer annat slag.
Sanning sitter gul på kvist
med runda ögon och ler.
Flyger upp - en annan sanning
slår sig ner.
Den har blåa fjädrar sköna,
den har ögon gröna.

Nu de skjuta eld och flamma.
Sanning! Ditt namn:
"Ett och detsamma!"

Kom, flyg i min famn.


Inga kommentarer: