Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

måndag 20 december 2010

Tänkt: (3) Trons makt och det oöverstigliga

Tron kan försätta berg, sägs det. Mera troligt är att den omdefinierar "berg" eller riktar blicken åt ett annat håll.

1 kommentar:

Klinkmann sa...

Kommer, apropå berg i det här sammanhanget, ofelbart att tänka på ett gammalt - latinskt? - ordspråk. Det där med berget som födde en råtta eller mus.