Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

onsdag 10 juli 2019

En av dessa julidagar...... såg jag en pärlgräsfjäril dansa sin luftiga dans tätt ovan gräset utan att nudda marken.
... gick jag en kort stund i ett lätt solregn som tinade upp min själ efter några kalla dagars frusenhet i den svenska 12-graderssommaren.
... läste jag i tidningen en intervju med författaren Niklas Rådström som på frågan vad han sökte och fann vara berörande i litteraturen och konsten svarade med vad Beethoven sökte i musiken: skönhet och överraskning.
... läste jag att han i samma intervju menade att man inte behöver ha läst alla böcker man har i sitt bibliotek. - Nej, naturligtvis inte, men de flesta med en lite större boksamling känner igen frågan från folk som vill ha ett mera exakt mått på ägarens beläsenhet än vad hyllorna låter påskina. Som om inte poängen med ett bibliotek vore att säkra tillgången på skönhet och överraskningar. Som om det vore något konstigt med att tillse att redan gjorda och ännu väntande upptäckter finns där inom räckhåll för att när som helst kunna uppenbara all världens skönhet, lust och lidande.

Foto: EJ.

Inga kommentarer: