Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

tisdag 19 december 2017

I marmorflorCorradini, virtuos från Venedig,
sökte med vässade mejslar 
en sanning i sten

Draperad i skiraste slöjor
som ingenting döljer 
står hon där

med halvslutna ögon
i gäcksam blygsel

inför osökta blickar som 
vidrör den lena hyn

Som vore det sant 
att stenen var kött och silke 
och allt kött hö

Corradini, virtuos från Venedig,
sökte med mejslarna
klarlägga tilltron till världen

Sökte och fann en allegori


Bilden: Antonio Corradini (1688-1752): Allegoria della Fede. Byst i
Ca´Rezzonico, Venedig.
Foto: EJ

Inga kommentarer: