Här finns rapsodiska tankar om sådant som jag hört, läst och sett, kort sagt upptäckter av olika slag. Det rör sig mestadels om klassisk musik, litteratur och konst, men även resor och episoder ur vardagen.

"Omkring allt färdigt står det ogjorda och växer". - R M Rilke

lördag 29 juli 2017

Den illuminerade bibeln i ModenaBiblioteca Estense Universitaria i Modena är inte bara ett stort och välfungerande universitets-bibliotek bland andra utan förvarar även ett antal gamla och givetvis mycket värdefulla manuskript och inkunabler, kartor, codexar och brevarier. Bland dem finns Bibbia di Borsa d´Este, det vill säga den praktfullt illustrerade och rikt dekorerade bibel som hertigen av Ferrara beställde som statushävdande skrytobjekt. Estefamiljen skulle minsann inte vara sämre än Medicéerna i Florens.

Sista dagen i Modena besökte jag biblioteket, som ligger bara tio minuters promenad från Piazza Grande. Jag fick hjälp med orienteringen i Palazzo dei Museo där det är inrymt och kom in i ett förrum till katalogrummet, där en alldeles säkert mycket boksynt herre i övre medelåldern tittade på mig genom glasögon vars glas träffande brukar liknas vid flaskbottnar. Jag besvarade hans frågande uppsyn med att efterlysa möjligheten att titta på den berömda bibeln och tog mig åt plånboken för att betala inträdet.

Mannen lyfter då omedelbart telefonluren och anmäler mitt besök, lägger sedan på och ber mig vänligen vänta på någon som strax ska komma och lotsa mig vidare. Det kostar ingenting. 

Under väntetiden kommer unga studenter med böcker för återlämning och den vakande mannen vid skrivbordet verkar dubblera den sysslan med någon form av administration. Så öppnas plötsligt en dörr i ett till katalogrummet angränsande rum och en kvinna visar sig i öppningen. Glasögonmannen nickar mot mig och mot damen som för att sätta oss i förbindelse med varandra, och hon tar artigt hand om mig och guidar mig in i det som jag nu börjar uppfatta som det allra heligaste - eller i varje fall oåtkomligaste. 


Hon har nycklar i handen och vi går till salens bortre ände där ett stort grått kassaskåp är placerat. När hon låst upp det är ena dörren för tung och trög för hennes klena armar, och jag hinner inte (och vågar inte heller) erbjuda min hjälp innan hon kallar på en man som får upp dörren och ser till att det dyrbara innehållet på rullskenor hamnar på golvet framför mig. 

Min guide ger mig en kort muntlig historik om detta exceptionella bokkonstverk, varefter hon förklarar att jag är fri att själv titta mig omkring och att det är tillåtet att ta några foton. Själv slår hon sig ner vid ett litet bord vid dörren och väntar.Framför mig ligger två volymer uppslagna under ett ostkupeliknande och förmodligen okrossbart glastäcke: Gamla och Nya Testamentet i ett handgjort utförande som krävde fyra mäns insatser under sex års tid, 1455-1461. Deras namn bör verkligen ihågkommas, så här har ni dem: Taddeo Crivelli, Franco de´ Russi, Marco del´Avogadro och Giorgio d´Alemagna.

Smått andäktig synade jag de båda större illuminationerna som låg uppslagna i Nya Testamentet. Den ena visar otvetydigt berättelsen om hur Jesus gick på vattnet, i den andra torde det vara fråga om andeutdrivning eller annan helbrägdagörelse. Tanken att var och en av de 1200 sidorna är präntade och bemålade på liknande sätt är svindlande. Tre faksimil har gjorts under årens lopp och det senaste från 1996-1997 ligger tillgängligt för bläddring i en annan del av salen. Jag bläddrade lite på måfå, överväldigad av överflödet. 

I en kort resumé på engelska som stacks i min hand innan jag lämnade biblioteket görs man uppmärksam på att årtalet för denna märkliga bibels påbörjande - 1455 - också är det år när Gutenbergs boktryckarkonst avsätter den första bibeledition som utkommer i mer än ett exemplar och kan spridas till många. Man kan alltså se det som att Bibbia di Borsa d´Este var ett projekt som befann sig precis på gränsen till en ny tid, ett sista krönande uttryck för medeltidens sätt att pränta och illuminera Skriften på tröskeln till massproduktionens tidevarv. 


Foto: EJ
Foto nederst: Lån från bibliotekets hemsida: Biblioteca Estense Universitaria 

Inga kommentarer: